Naudoti automobiliai

Privatumo politika

1. GTAUTOCAR veiklos taisyklės

1.1 Šiomis GTAUTOCAR interneto svetainės taisyklėmis (toliau - taisyklės) nustatytos GTAUTOCAR interneto svetainės vartotojų teisės, pareigos ir atsakomybė.
1.2 GTAUTOCAR interneto svetainės vartotojas (toliau - vartotojas) yra asmuo, norintis peržiūrėti GTAUTOCAR interneto svetainės turinį, ar dalyvaujanti GTAUTOCAR interneto sveitainės veikloje.
1.3 Vartotojas besalygiškai sutinka su GTAUTOCAR veiklos taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Asmenys, nesutinkantys bent su viena GTAUTOCAR veiklos taisyklių sąlyga, neturi teisės naudotis GTAUTOCAR interneto svetaine.
1.4 GTAUTOCAR veikla yra informacijos apie parduodamas transporto priemones suteikimas, transporto priemonių aukcionų internetu organizavimas.
1.5 GTAUTOCAR veiklą vykdo UAB “Gelgotos transportas”.

2. Atsakomybės apribojimas

2.1 GTAUTOCAR neatsako už nuostolių, kurie gali susidaryti dėl GTAUTOCAR pateiktos informacijos naudojimo.
2.2 UAB "Gelgotos transportas" neatsako dėl GTAUTOCAR veiklos sutrikimo ar dėl nuostolių dalyviams ar tretiesiems asmenims, kilusių dėl techninių sunkumų ar kitokių įvykių, kurių GTAUTOCAR negali nei kontroliuoti, nei įtakoti ir dėl kurių negali vykdyti GTAUTOCAR veiklos.

3. Informacija apie duomenų apsaugą

3.1 Vartotojas pateikdamas GTAUTOCAR interneto svetainėje duomenis, pareiškia, kad tai padaro savo noru ir sutinka, kad pateikti duomenys, būtų saugomi elektroniniu būdu GTAUTOCAR duomenų bazėje neribotą laiką.

4. Autorinės teisės

4.1 Visa informacija esanti GTAUTOCAR interneto svetainėje yra UAB "Gelgotos transportas" nuosavybė. UAB "Gelgotos transportas" yra visų teisių į GTAUTOCAR interneto svetainės turinį bei GTAUTOCAR duomenų bazės savininkas, ir turi išimtinę teisę į jų naudojimą. Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas interneto svetainės adresu GTAUTOCAR turinio ir GTAUTOCAR duomenų bazių informacijos pakeitimas, apdorojimas, kopijavimas be raštiško GTAUTOCAR leidimo ir/arba nesilaikant GTAUTOCAR veiklos taisyklių, yra autorinių teisių pažeidimas, baudžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

5. Taikytina teisė

5.1 GTAUTOCAR veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Bet kokie ginčai, kilę dėl GTAUTOCAR veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu, ir jei nesutarimai taikiai neišprendžiami, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.